Üyelik İşlemleri


 

Üye İşlemleri

 

Aidat Tahakkuk İşlemleri

 • %50 Aidat Yatırma İçin Yapılacak İşlemler

Üyelik Başvurusu

 • Geçici 9. Maddeden Başvuru Yapacaklar İçin Başvuru İşlemleri
  • Başvuru Dosyası (Oda veznesinden alınacak)
  • Resmi Kurum’a verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (Sabıka kaydı olanlardan mahkeme kararı örneği)
  • Noter Onaylı Diploma Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • İkametgah
  • Hizmet Dökümü Aslı
  • 2 Adet Fotoğraf
  • TÜRMOB Dosya İnceleme Bedeli Dekontu (350,00 TL)
   (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına Yatırılacak)
 • SM/SMMM Üyelik (Ruhsat) Başvuru İşlemleri
  • TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi (https://belge.tesmer.org.tr adresinden alınabilir)
  • TÜRMOB Ödendi Dekontu 
   (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  • Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine Yatırılacak 672,00 TL Makbuzu 
   (SMMM Ruhsat Harcı Vergi Türü Kodu:9229)
  • 7 Adet Fotoğraf
  • Resmi Kurum’a verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi(e- devlet çıktısı da kabul edilmektedir.)(Sabıka kaydı olanlardan mahkeme kararı örneği)
  • Diploma Fotokopisi (Noter onaylı veya e-devlet diploma bilgileri çıktısı ile birlikte)
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • İkametgah (Muhtardan, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten alınan
  • Sigortalı Çalışanlardan SGK İşe Giriş Bildirgesi
  • Çalışmayanlardan; SGK , BAĞ-KUR ve Vergi Dairesinden Kaydı Olmadığına Dair Yazı
  • Oda Kayıt Ücreti ve Maktu Aidat Ücreti  (Oda veznesine aynı gün ödemeniz gerekmektedir)
  • Formlar;
  • SMMM Ruhsat Formu (2 adet)
  • Özlük Bilgileri Formu
  • Oda Kayıt Dilekçesi
  • Ruhsat Dilekçesi
  • Kaşe Başvuru Formu

Ruhsat Yenileme İşlemleri

 • Unvan Değişikliğinde
  • TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi (TEOS Çıktısı)
  • Banka Dekontu 
   (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  • Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine Yatırılacak 625,10 TL Makbuzu 
   (SMMM Ruhsat Harcı Vergi Türü Kodu:9229)
  • 7 Adet Fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Diploma Fotokopisi
  • SM Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  • SM Kaşe Aslı (varsa) Kaşe İade Tutanağı
  • Büro Tescil Belgesi Aslı (varsa)
  • Oda’ya olan aidat borçlarının ödenmesi
  • Formlar;
  • SMMM Ruhsat Formu
  • Kaşe Başvuru Formu
  • Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu
 • Nüfus Bilgileri Değişikliğinde
  • 70,00 TL Ruhsat Değişiklik Ücreti ve 45,00 TL Kimlik Değişiklik Ücreti Banka Dekontu 
   TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  • 5 Adet Fotoğraf
  • Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Nüfus Bilgileri Değişikliğine İlişkin Evrak Fotokopisi (Evlilik Cüzdanı, Mahkeme Kararı)
  • Formlar;
  • SMMM Ruhsat Formu
  • SM Ruhsat Formu
 • Yenileme
  • 70,00 TL Ruhsat Değişiklik Ücreti ve 45,00 TL Kimlik Değişiklik Ücreti Banka Dekontu 
   TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  • 5 Adet Fotoğraf
  • Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Nüfus Bilgileri Değişikliğine İlişkin Evrak Fotokopisi (Evlilik Cüzdanı, Mahkeme Kararı)
  • Formlar;
  • SMMM Ruhsat Formu
  • SM Ruhsat Formu

Kimlik Yenileme İşlemleri

 • Dilekçe
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 45,00 TL Kimlik Yenileme Ücreti Banka Dekontu 
  (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Eski Üye Kimliği veya Kayıp İlanı Gazete Aslı

Adres Değişikliği İşlemleri

Serbest Çalışanlar Kütüğüne KAYIT İşlemleri

Serbest Çalışanlar Kütüğünden Kayıt SİLDİRME İşlemleri

Bağımlı Çalışanlar Kütüğüne KAYIT İşlemleri

Bağımlı Çalışanlar Kütüğünden Kayıt SİLDİRME İşlemleri

 • Dilekçe
 • SGK İşten Ayrılış Bildirgesi Fotokopisi

Ortaklık Bürosu ve Şirket Kuruluş Kayıt İşlemleri

 • Dilekçe (Ortaklarca İmzalı)
 • Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
 • Ortakların Ruhsat Fotokopileri
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Yoklama Fişi Fotokopisi
 • Kuruluş Ana Sözleşme Örneği
 • İmza Sirküleri Örneği
 • Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu
 • Ortakların Oda’ya Olan Aidat Borçlarının Ödenmesi

Şirketlerde Amaç-Konu, Unvan Değişikliği ve Pay Devri İşlemleri

 • Amaç-Konu ve Unvan Değişikliğinde
  • Dilekçe (Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulu Başkanı İmzalı)
  • Değişikliğe İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
  • Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi
 • Pay Devri İşlemlerinde
  • Dilekçe (Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulu Başkanı İmzalı)
  • Pay Devrine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
  • Devralan Meslek Mensuplarının Ruhsat Fotokopileri
  • Anonim Şirketler İçin Pay Devri Karar Defteri Onaylı Fotokopisi

Ortaklık Bürosu Kapanışları ve Şirket Tasfiye İşlemleri

 • Ortaklık Bürosu Kapanış İşlemleri
  • Dilekçe (Ortaklarca İmzalı)
  • Vergi Dairesi Kapanış Yoklama Tutanağı Fotokopisi
  • Ortakların Çalışma Şekillerini Gösterir Dilekçeleri
 • Şirket Tasfiyeye Giriş ve Tasfiyenin Tamamlanması İşlemleri
  • Dilekçe (Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulu Başkanı İmzalı)
  • Tasfiyeye Giriş Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
  • Tasfiyenin Tamamlanmasına İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı

Kaşe Başvuru İşlemleri

 • İlk Başvuruda
  • Kaşe Başvuru Formu
  • 245,00 TL Kaşe ücreti dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Ankara Küçükevler Şubesi 4211 0723472 numaralı hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
 • Kaşe Yenileme İşlemlerinde
  • Kaşe Başvuru Formu
  • 245,00 TL Kaşe ücreti dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Ankara Küçükevler Şubesi 4211 0723472 numaralı hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  • Kaşe Teslim Tutanağı
  • Kayıpsa Kayıp İlanı Gazete Aslı

Odamıza Nakil İşlemleri

 • Dilekçe
 • İkametgah
 • Ruhsat Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 226,00 TL Nakil Giriş Aidatı (Oda Veznesine Yatırılacak)

Üyelik İptal İşlemleri

 • İstifa Durumunda
  • Dilekçe
  • Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  • Kaşe (Kaşe İade Tutanağı)
  • Çalışanlar Listesine (Kütüğüne) Kayıtlı ise Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı Fotokopisi ve Büro Tescil Belgesi Aslı
  • Oda’ya Olan Aidat Borçlarının Ödenmesi
 • Vefat Durumunda
 • YMM Olunması Durumunda
 • Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası Durumunda
  • Dilekçe
  • Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  • Kaşe (Kaşe İade Tutanağı)
  • Çalışanlar Listesine (Kütüğüne) Kayıtlı ise Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı Fotokopisi ve Büro Tescil Belgesi Aslı
  • Elinde Bulunan İşlerin Devredildiğine Dair Devir Teslim Tutanağı
 • Meslekten Çıkarma Cezası Durumunda
  • Dilekçe
  • Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  • Kaşe (Kaşe İade Tutanağı)
  • Çalışanlar Listesine (Kütüğüne) Kayıtlı ise Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı Fotokopisi ve Büro Tescil Belgesi Aslı
  • Elinde Bulunan İşlerin Devredildiğine Dair Devir Teslim Tutanağı

© Copyright 2017. All Rights Reserved.