OKHAN TOLGA SAYAN


3568 sayılı meslek yasamızın çıktığı günden bugüne mesleğimizin kurumsallaştığı toplumun tüm kesimlerinde  öneminin arttığı, iktisadi ve sosyal hayatta giderek kendisini daha çok hissettirdiği gerçeği yanında , her ne kadar teknolojinin getirdiği yeniliklerin faydasını hissetsek de gereksiz yere istenen evrakların arttığı, bürokrasinin giderek çoğaldığı ve her geçen gün üzerimizdeki angaryaların giderek altından kalkamaz hale geldiği günlerden geçmekteyiz.

Üzerimizdeki yük bu kadar artarken meslek mensuplarının her geçen gün teknolojiye ayak uydurmak için bilgisayar, kırtasiye gibi giderleri artarken öte yandan tahsilat sorunları ile boğuşmaktayız. Birde meslek mensupları arasındaki haksız rekabet meslektaşlarımızı sıkıntıya sokmaktadır.   

Artık  günümüzde  firmaların arasındaki rekabetlerin arttığı, bilgi çağının hızla gelişmesi sonucu hizmet sektörünün öneminin giderek arttığı günlerden geçmekteyiz. Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yenilikler, e ticaret, bilginin en etkin şekilde kullanımı ve yönetimi, sermaye hareketleri mesleğimizde yeni dönüm noktaları meydana getirmektedir. Bu süreçte de mesleki kurallar dünyada oluşan ortak standartlara ve muhasebe diline göre yapılacaktır. Yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkması bilgi ve beceriyi arttıracağından kaliteli hizmeti de beraberinde getirecektir.

Kurumsallaşma, yeni meslek uzmanlıkları ve yeni iş olanaklarının oluşturulması, büro yönetimi, ortak muhasebe dilinin yaratılması, tahsilat sorununun çözümü, sürekli ve yaygın eğitim, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ile ortak yapılacak çalışmalar , meslek mensupları yanında çalışan personel ve stajyerlerin eğitimi, devlet kurumlarıyla yapılacak etkili ve kurumsal çalışmalar, meslektaşlar arasındaki birlik ve beraberliğin arttırılması öncelikli yapacağımız işlerimizdir.

Yasalaşması ile birlikte mesleğimizin geleceği olan denetim konusunda üyelerimizi hazırlamak en büyük hedeflerimizden olacaktır. Yapacağımız her çalışmada ve uygulamaya koyduğumuz her projede sizlerin desteği ve katkılarınız mesleğimizin sorunlarının aşılması yönünde büyük önem taşımaktadır. Bugün her zamankinden daha fazla birbirimize destek ve yardımcı olmak zorundayız. Tahsilatlarla boğuşurken her geçen gün artan angarya ve zorluklara karşı artık dur demek bizlerin birbiriyle olan dayanışma ilişkisini arttırmaktan geçmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle  mesleğimizin daha iyi ve daha güzel yarınlara kavuşması dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

OKHAN TOLGA SAYAN

BAŞKAN

 


© Copyright 2017. All Rights Reserved.